English Traduceri legalizate, Calea 13 Septembrie, zona Panduri, Bucuresti, supralegalizare acte, interpretariat, translatii, corectura, notariat
Servicii Preturi

Clienti

Contact
   

Tarifele noastre sunt negociabile şi se stabilesc de comun acord cu clientul.
Se fac reduceri sau majorări de preţ în funcţie de: limbă, termenul de predare, gradul de dificultate al textului şi de volumul lucrării.

TRADUCERE SIMULTANĂ - CONSECUTIVĂ

Traducerea se realizează de către o echipă de 2 interpreţi.
În conformitate cu normele internaţionale şi naţionale ale acestei profesii, ziua de lucru standard este de 6 ore de lucru efectiv; duratele de până la 3 ore se consideră ˝ zi, iar duratele de până la 6 ore se consideră o zi de lucru.

Preţurile nu conţin T.V.A. iar plata se va face la cursul RON/EURO al B.N.R. din data emiterii facturii.
Pentru interpretări deosebit de dificile (limbaj strict specializat) se va aplica, de comun acord cu clientul, un spor de 30%

TRADUCERE ŞI RETROVERSIUNE

• Documentele care conţin 1-10 pagini se vor preda în mod standard în 24 h. Dacă necesită urgenţă se vor preda în aceeaşi zi. Cele ce depăşesc 10 pagini vor fi predate în 48 ore sau în funcţie de numărul de pagini. Dacă se doreşte predarea anticipată, se va aplica taxa de urgenţă.

• Tipul de scriere este Times New Roman, la un rând, font 12.

• O pagină standard format A4 conţine 2000 caractere, iar numărul de pagini se stabileşte la sfârşit prin calculaţie computerizată.

• Pentru traducerile care necesită legalizare notarială se adaugă tariful practicat de notarul public.

• Pentru serviciile de traducere dintr-o limbă străină în alta, se plăteşte traducerea din limba străină în limba română, apoi traducerea din limba română în limba străină, fiind practic o traducere dublă.

• În momentul predării documentului pentru tradus se va plăti un avans de 50% din valoarea lucrării.

• Plata se va efectua în numerar sau cu ordin de plată, după emiterea facturii.


Taxe pentru colaţionări (corectare de text). Pentru colaţionări, tariful care se aplică este de 50% din preţurile aplicate pentru traducerile din/in limbile respective. Obligaţia clientului este de a avea materialul deja tradus pe suport electronic.
 

 


 

Traducere si Interpretariat Calea 13 Septembrie (zona Panduri) Bucuresti, Servicii Traduceri si Interpretariat Bucuresti, Supralegalizare acte Bucuresti, Traduceri Rapide Bucuresti, Corectura Acte Bucuresti, Serviciu Traduceri Bucuresti, Interpretariat Bucuresti, Traducere Legalizata Bucuresti, Traducere Urgenta Bucuresti, Traduceri Autorizate Bucuresti, Traduceri Legalizata Bucuresti, Traduceri Bucuresti, Traduceri Oficiale Bucuresti, Traduceri Acte Bucuresti, Traducere Acte Bucuresti

 © Copyright 2005-2017 Omnia Trade 2003 SRL
Website by Geomarc Design